Renovering af tag

Teglsten, undertag, isolering og facadebeklædning

Teglsten

I Danmark har vi tradition for tegltag. Specielt er den røde vingetegl med den velkendte dybe bue typisk dansk. I de senere år har de overfladebehandlede tegl, som den glaserede og engoberede teglsten, spredt sig i det danske byggeri. Engoberede og glaserede tagsten har mindre tendens til at blive grønne af alger og mos i overfladen. Hvis de er af typen med flere false, er det også en tættere og mere formstabil sten end den gamle danske vingetagsten.

Til renovering af tag, hvor kunden vælger en falstagsten, tilbyder jeg teglsten fra Nibra eller V Meyer. Garantier på 30 og 40 år og absolut branchens bedste i både overflade, form, lerkvalitet og service fra leverandøren. Begge leverandører har et stort udvalg i former, farver og overflader, og de kan helt sikkert også levere en tagsten til dit tagprojekt.

Jeg altid forsøge at overtale mine kunder til at vælge en vingetegl fra tyske Nelskamp. Det er en vingetegl, der er udviklet med en næsten usynlig fals, en bedre pasform og tæthed og sidst men ikke mindst 30% keramisk ler. Indholdet af keramisk ler gør, at stenen er hårdere og at den suger langt mindre fugt. Det minimerer risikoen for frostsprængninger og skader.

En renovering af tegltag, med en af de ovennævnte tagsten og et undertag af Huntonit er en løsning, der holder i virkelig mange år. Få et tilbud på et nyt tegltag, skriv til mig her eller ring på tlf. 31404460

 

Undertag

Undertaget er en ekstra sikkerhed mod indtrængende vand, fygesne, slagregn mm, der skal etableres under tagsten. I Danmark er klimaet hårdt ved vores huse, og derfor er klimaskærmen enormt vigtig for at holde huset tæt, tørt og varmt. Når der skal tagsten på taget, er det typisk undertag af banevare, der vælges. Det er billigt, det er på lager nede på trælasten, og det er virkelig hurtigt at montere. Det har dog en pris. Maksimalt 20 års levetid, typisk en del kortere, specielt ved de billige løsninger. En banevare er en form for fiberdug, der er diffusionsåben, hvilket betyder, at konstruktionen kan “ånde” igennem materialet, og fugt ikke bliver fanget.

Min løsning på problemet ved banevare er, at jeg ikke længere tilbyder det til mine kunder. Jeg har valgt kun at arbejde med et gennemtestet, langtidsholdbart produkt, hvor man har mange års erfaring. Produktet hedder Huntonit og er overfladebehandlede træfiberflader, med over 50 års holdbarhed og 20 års totalgaranti. Huntonit er ikke trædefast, men langt mere holdbart i byggefasen end banevare, og risikoen for småskader og huller i undertaget er minimal.

Huntonit undertag er naturligvis diffusionsåbent, så man kan isolere op til undersiden og undertaget blafrer ikke. Hvis projektet trækker ud, eller man bliver overrasket af vejret, kan Huntonit stå uafdækket på tagfladen i op til 4 måneder. Merprisen for at få Huntonit, kontra banevare af højeste kvalitet er max 5% ekstra på den samlede entreprise.

Det er en dyr fornøjelse at skulle fjerne alle tagsten, lægter og etablere en ny undertagsløsning efter 15 år, fordi man kunne spare 5% på at montere et undertag af tvivlsom kvalitet. Skal du have skiftet tag? Sørg for at få et undertag af Huntonit

 

Isolering

Ved renovering af tag, skal en stor del af tagfladen og loftrummet typisk enten efterisoleres, eller den gamle isolering skal fjernes. Hvis projektet tillader det, vil jeg til hver en tid vælge at få indblæst isoleringsgranulat af enten papiruld eller træfiberisolering. Tyskland, som den danske byggebranche er blevet inspireret af i flere hundrede år, er langt længere fremme hvad isolering angår. Træfiber og papir er brugt i langt større grad end i Danmark.

Når der indblæses isolering af papiruld eller træfiberisolering, slipper håndværkerne for det ubehagelige og usunde arbejde med glasuld og stenuld. Samtidig er granulat god til at pakke sig tæt rundt om ukurante bygningsdele, såsom gamle tagkonstruktioner. Oven i hatten er papirisolering og træfiberisolering hygroskopisk, modsat traditionel isolering. Det betyder, at man kan undgå plastikdampspærre, fordi materialet kan optage og afgive fugt i bygningsmassen.

Ved renovering af tegltag, hvor der ikke skiftes vægge og lofter på 1. salen, kan alt isoleringen indblæses udefra, igennem indblæsningshuller i undertaget. Det bevirker, at beboerne indvendigt i huset stort set ikke bliver generet af byggeprocessen.

Ved en renovering af klimaskærmen skal der typisk laves en beregning på, hvor meget den nye konstruktion skal isoleres, for at de gældende krav bliver overholdt. Jeg kan tilbyde løsninger med ingeniørberegninger, der eksempelvis gør, at tagfladen ikke skal løftes betragteligt for at overholde lovkrav. Det vil sige, at et gammelt hus ikke bliver ødelagt af, at der skal bygges 15 eller 20 cm oven på den gamle tagflade.

 

h14 natur skovkrogen 4 2 Tag og facade
ladegordsparken a rindom 300 1 Tag og facade
%name Tag og facade